UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet); Law amending the Aliens Act (Increased control in the field of immigration)

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation:
Lov om ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet); Law amending the Aliens Act (Increased control in the field of immigration)