UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation:
Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)