Last Updated: Friday, 17 November 2017, 15:16 GMT

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR)

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees was established on December 14, 1950 by the United Nations General Assembly. The agency is mandated to lead and co-ordinate international action to protect refugees and resolve refugee problems worldwide. Its primary purpose is to safeguard the rights and well-being of refugees. It strives to ensure that everyone can exercise the right to seek asylum and find safe refuge in another State, with the option to return home voluntarily, integrate locally or to resettle in a third country. In more than five decades, the agency has helped an estimated 50 million people restart their lives. Today, a staff of around 7,092 people in 124 countries continues to help 35.8 million persons.  Website: www.unhcr.org
Filter:
Showing 1-10 of 155 results
UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Social Security legislation (reduction of social welfare and change of bonus for language level test): Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansk tillæg)

15 November 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet); Law amending the Aliens Act (Increased control in the field of immigration)

25 October 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning)

9 October 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

Commentaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs aux : - Projet de loi 2548/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines catégories d'étrangers (ci-après « Projet de loi monocaméral »). - Projet de loi 2549/003 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « Projet de loi bicaméral »)

4 October 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet)

18 September 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the Draft Law 472 SE amending the Act on Granting International Protection to Aliens

25 August 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the draft Law Proposal for an Act on the Promotion of Immigrant Integration

15 June 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for Northern Europe on the draft law proposal "Age Assessment Earlier in the Asylum Procedure" ("Åldersbedömning tidigare i asylprocessen") Ds 2016:37

7 June 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR-Analyse des Entwurfs für das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 Teil II

18 May 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Norwegian Immigration Act and Immigration Regulations

5 April 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

Search Refworld