Last Updated: Friday, 16 February 2018, 15:01 GMT
Latest Refworld Updates for Denmark RSS feed

Denmark - flag Denmark

Filter:
Showing 1-5 of 5 results
UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Social Security legislation (reduction of social welfare and change of bonus for language level test): Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansk tillæg)

15 November 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen)

22 February 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on amendments to the Danish Aliens Act as set out in Lovforslag nr. L 62

January 2016 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Social Security legislation

August 2015 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposal to amend the criteria for the selection of quota refugees for resettlement to Denmark ('Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge')

February 2014 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

Search Refworld