Last Updated: Monday, 19 February 2018, 14:34 GMT

Country Information

Filter:
Showing 1-10 of 25 results
UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Social Security legislation (reduction of social welfare and change of bonus for language level test): Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansk tillæg)

15 November 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning)

9 October 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet)

18 September 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

Resettlement and Other Admission Pathways for Syrian Refugees

30 April 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: UNHCR Country Updates

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen)

22 February 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

3 February 2017 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Comments on National Legislation

Resettlement and Other Admission Pathways for Syrian Refugees

31 December 2016 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Country News

UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Aliens legislation: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af udvisningsreglerne m.v.)

31 October 2016 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Commentaries

Resettlement of Myanmar Refugees from Temporary Shelters in Thailand, 31 October 2016

31 October 2016 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Maps

Overview on UNHCR's operations Regional update - Europe

28 September 2016 | Publisher: UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) | Document type: Regional Reports

Search Refworld